Στη Soho Square η Allianz

H συνεργασία ξεκίνησε ήδη και η ανάθεση αφορά στην επικοινωνία του συνόλου των ασφαλιστικών λύσεων που προσφέρει η Allianz, συμπεριλαμβανομένου του καναλιού απευθείας πωλήσεων Allianz Direct. Συγκεκριμένα, η εταιρεία θα είναι υπεύθυνη για την περαιτέρω ανάπτυξη και υλοποίηση προγραμμάτων επικοινωνίας, με στόχο την ενίσχυση και ενδυνάμωση του brand Allianz στην ελληνική αγορά.